LOKACIJA: Jurišićeva 1

NAZIV: Spomen-ploča Knjižari Radić

Ploča je postavljena 1991. godine.

AUTOR MEDALJE: Emil Bohutinsky

Bohutinsky Emil, hrvatski kipar (Križevci, 31. X. 1907 – Zagreb, 12. IX. 1996). Započeo studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a završio ga u Rimu 1930. U početnom razdoblju modelirao je pod utjecajem klasike i Meštrovića; poslije je razvijao vlastiti likovni izraz, u kojem prevladavaju realizam u portretu i medalji a diskretna stilizacija i meka modelacija u žanr-prizorima i spomeničkim cjelinama. Izradio je poprsja A. Šenoe, N. Tesle i J. Kozarca. Autor je dekorativnih reljefa na zgradi Matice hrvatskih obrtnika i na Pošti II., brončanoga kipa dječaka na Trgu kralja Petra Krešimira IV. (sve u Zagrebu).

AUTOR: Ratko Peraić

Akademski kipar (rođen 1942.godine). Diplomirao na ALU u Zagrebu 1980.godine u klasi I. Sabolića. Radi uglavnom u kamenu, gradeći skulpturu elementima geometrijske apstrakcije.