Zagreb je jedan dio grada koji je jako važan jer u njemu ljudi žive i rade u njemu.Tamo su poslovi pekarne, tksist i vozač kombija. imamo i onu tetu koja zna prognoze za vrijeme.

Lea (4g)