LOKACIJA: Kamenita 2

SKULPTURA: Nugentski lav

Skulptura je izrađena od kamena sredinom XIX. stoljeća u spomen grofa Alberta Nugenta (1816.-1896.). Bio je malteški vitez i pristaša ilirizma. nadimak mu je bio “lav Hrvatske”. Bio je vlasnik kuće u Kamenitoj 2.