LOKACIJA: Karlovačka cesta 65, Blato, kraj stare škole

NAZIV: 88 ruža u znak sjećanja na druga Tita

Spomen-park podigli mještani naselja Blato 25.V.1985.