LOKACIJA: Kennedyjev trg 6, Ekonomski fakultet

SKULPTURA : La Futuro – spomenik L. Zamenhofu

Skulptura je izrađena od mramora, postavljeno 2001. godine, kao poklon autora gradu.

Ludwig L. Zamenhof (1859.-1917.), poljski liječnik. Izumio umjetni jezik.

AUTOR: Jesper Neergaard

Danski kipar rođen 1940.godine. Vodi studio za kiparstvo na Visokoj školi u Holbaeku. Izgradio je brojne javne spomenike.