Foto MGZ,da bi vidjeli uvećanu sliku samo kliknite na nju


Kao što vidite, na ovoj slici se vidi kip Blažene Djevice Marije ispred ulaza u crkvu sv. Marka. Slika je prije 1869.g jer je tada uklonjen s ovog trga.
Kip je dao izraditi Ivan Hyaczianthy koji je bio podžupan i gradski senator od 1709-1724. kada je umro. Sam kip je izradio Claudius Kautz koji je bio priznat zagrebački sakralni kipar. Kip je bio visoki kameni stup koji je završio romanskim kapitelom na kojem su stajali veliki pozlaćeni kip Majke božje i oko nje nekoliko pozlaćenih anđela. Ispod stupa bili su kipovi sv. Josipa, sv. Ivana Nepomuka, sv. Ivana Evanđeliste i sv. Ivana Krstitelja, a na širokom podstavku grbovi Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i grada Zagreba.

foto:Ivan Brnčić,MGZ,)

Zbog dotrajalosti i trošnosti kipa, 1864. na gradskoj skupštini su odlučili da se ovaj kip zamjeni novim. Izrada novog kipa je dodjeljena poznatom kiparu A.D. Fernkornu (napravio spomenik Jelačiću) i 1865. je napravio novi ali veći kip. Kako se novi kip nije uklapao u prostor trga, dogovorom je postavljen 1873.g na Kaptol gdje i danas stoji. Stari kip je uklonjen 1869.  Ovaj kip koji je izradio Kautz je inače prvi javni Marijin kip koji se našao izvan crkvenih prostora.

Marijin kip na Kaptolu, djelo A.D. Fernkorna 1865 a postavljen 1873.