LOKACIJA: Koprivnička bb

NAZIV: Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma

Postavljeno 1962. godine u spomen na pale borce i žrtve fažizma 1941. – 1945. godine. Podiglo udruženje boraca NOR-a Gajevo-Jarun-Staglišće.