LOKACIJA: Križna cesta 18, Savica, Filip Trade d.o.o.

SKULPTURA: Crvena stijena

Djelo je izrađeno od bojane čelične žice 2001. godine.

AUTOR: Siniša Majkus

Akademski slikar i grafičar rođen u Rijeci 1962. godine. Diplomirao na Alu u Zagrebu u kalsi M.Šuteja. U skulpturalnom radu koristi željeznu žicu, izrađujući akstraktne, organske objekte, zidne i prostorne instalacije.