LOKACIJA: Lhotkina, Prečko

SPOMENIK: Fran Lhotka

Djelo je izrađeno od bronce 1960. godine.

Fran Lhotka (1883.–1962.), hrvatski skladatelj i dirigent i glazbeni pedagog češkog podrijetla. Skladao je orkestralna, scenska, komorna i klavirska djela, glazbu za filmove te zborove i pjesme. Skladbe su mu formalno jednostavno i pregledno građene, ritamski bogate i pune velikih zvučnih kontrasta. Melodika mu se oslanja na hrvatski folklor, koji je motivski spretno razrađen. Po njemu nazvana i Glazbena škola u Sisku njemu u čast nosi njegovo ime.

Autor: Grga Antunac

Antunac, Grga, hrvatski kipar (Šibenik, 11. III. 1906 – Zagreb, 15. I. 1970). Diplomirao na Akademiji u Zagrebu i nastavio studij na specijalki I. Meštrovića. Predavao na zagrebačkoj Akademiji 1945–70. U kamenu, mramoru, bronci, slonovoj kosti, rjeđe drvu, izrađuje realistične likove (ciklus Zlarinke), kompozicije (Moja obitelj, 1940) i memorijalnu plastiku (spomenik u Salima). Bavio se izradbom medalja i plaketa, koje se odlikuju ne samo fizičkom sličnošću s modelom, nego i finom psihološkom karakterizacijom.