Jedan dio kolekcija pripada i ljekarniku Sigismundu Mittelbachu koji je vodio ljekarnu “Salvatoru” u Dugoj ulici 3 (Danas je to Radićeva). Bio je jedan od popularnijih ljekarnika jer osim što je proavao lijekove, imao je i dućan drogerije gdje su se mogle nabaviti brojne kozmetičke stvari. On je ljekarnu kupio 1869.g od od Barbare Foder a koja je bila udovica ljekarnika Franje Fodera. Foder je kupio ljekarnu od Juraja Augustina koji je i otvorio ljekarnu još davne 1826.g u Dugoj ulici ali na broju 14.

Račun S.Mittelbacha iz 1892.g, u kolekciji Ivana Brnčića
Račun S.Mittelbacha iz 1907.g, iz kolekcije Ivana Brnčića

Nakon smrti Sigismunda Mittelbacha, njegovu ljekarnu i posao preuzma njegov istoimeni sin. On ljekrnu vodi do svoje smrti 1918. kada ju preuzimaju ljekarnici Rac i Vergles.

Nakon preuzimanja, dvojac je osnovao jedan manji laboratorij te su dali naziv prema prva dva slova prezimena – RA(c) i VE(rgles) – RAVE.

1922. laboratorij prelazi u dioničko društvo te konstantno raste i razvija se.  Tridesetak godina kasnije, spajanjem RAVE sa hrvatskom podružnicom Beiersdorfa AG (BDF) (najpoznatiji proizvod Nivea krema) osnovana je nova tvrtka, danas poznata pod imenom Neva. Od 1948., Neva, proizvodi vodeće robne marke na hrvatskom tržištu, kao što su Plidenta pasta za zube, Rosal balzam za usne, te kozmetika Rosal i Melem.Neva još uvijek postoji i radi sa sjedištem u Rakitju (Sv. Nedelja)


Predmet je u mojoj kolekciji ljekarništva. Kao što vidite, još ima sadržaja