LOKACIJA: Majdakova 2 / Vrapčanska

NAZIV: Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma općine Vrapče

U spomen na stotinu i tri borca NOR-a i četrdeset žrtava fašizma općine Vrapče poginulih 1914. – 1945. Na spomeniku se nalazila brončana skulptura borca s bombom i puškom u rukama, rad kipara Pavla Perića. Sačuvano postolje sa spomen-pločom.