LOKACIJA: Maksimirska cesta 128, Stadion NK Dinamo

SPOMENIK: Spomenik poginulim navijačima Dinama u Domovinskom ratu

Djelo je izrađeno od bronce i kamena, a postavljeno je 1994. godine.

AUTOR: Velibor Mačukatin

Velibor Mačukatin (1919.–2010.), akademski kipar. Nakon dvije godine kiparskog odsjeka Obrtne škole u Zagrebu upisao se 1939. na Umjetničku akademiju, gdje su mu profesori Kerdić, Kršinić i Meštrović. Studij prekida zbog odlaska u partizane 1944–1945. Diplomirao je 1946. god., nakon čega upisuje dvogodišnju specijalku kod profesora Antuna Augustinčića te nastavlja raditi kao njegov suradnik. Prvi put izlaže 1946. na »Drugoj izložbi Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske« u Zagrebu, a iste godine izlaže prvu medalju u Parizu, koja je posvećena kongresu žena. 1955. održao prvu samostalnu izložbu u salonu ULUH-a u Zagrebu. Djela mu se nalaze u različitim galerijama i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu.