LOKACIJA: Maksimirski perivoj, Zoološki vrt

SKULPTURA: Egipćani

Skulpture su napravljene od betona u periodu od 1925. do 1928.godine.

AUTOR: Joza Turkalj

Joza Turkalj (Irig, 16. studenoga 1890. – Zagreb, 24. lipnja 1943.) je bio hrvatski kipar. U Zagrebu je išao na akademiju. Poslije je išao u Beč gdje je svoj umjetnički rad usavršavao kod Hansa Bitterlicha. Izrađivao je kipove. Najpoznatije mu je djelo koje je radio s Vanjom Radaušem. To je Spomenik borcima Prvoga svjetskog rata na Mirogoju u Zagrebu. Izrađivao je još nadgrobnu plastiku, medalje (športska tematika), spomenice i sl. Bavio se dekorativnim žanrom i primijenjenom umjetnosti. Tematski se bavio ženskim tijelom i aktovima. Izlagao samostalno i skupno, među ostalim na Proljetnom salonu. Neka djela su mu izložena u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt.