LOKACIJA: Maksimirski perivoj, Zoološki vrt

SKULPTURA: Lavlji most

Skulpture su izrađene od betona.

AUTOR: Joza Turkalj

Joza Turkalj (1890. – 1943.), hrvatski kipar. Rodio se u srijemskom mjestu Irigu. Diplomirao kiparstvo na Privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt (danas ALU). Najpoznatije mu je djelo koje je radio s Vanjom Radaušem, Spomenik borcima Prvoga svjetskog rata na Mirogoju u Zagrebu. Izrađivao je i nadgrobnu plastiku, medalje (športska tematika), spomenice i sl. Bavio se dekorativnim žanrom i primijenjenom umjetnosti. Tematski se bavio ženskim tijelom i aktovima. Izlagao samostalno i skupno, među ostalim na Proljetnom salonu. Neka djela su mu izložena u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt.