LOKACIJA: Maksimirski perivoj

SKULPTURA: Majka i dijete

Skulptura je izrađena od bronce, a postavljena 1958. godine.

AUTOR: Ćiril Mihanović

Akademski kipar i slikar rođen 1925.godine. Diplomirao kiparstvo na ALU u Zagrebu 1955. u klasi V.Radauša, u čijoj je Majstorskoj radionici bio i suradnik. Njegovu opus obuhvaća monumentalna djela, kao i ona manjih dimenzija, u duhu tradicionalne figuracije.