LOKACIJA: Maksimirski perivoj

SKULPTURA: Napuljski ribar

Skulptura je napravljena 1995. godine od umjetnog kamena, kopija je prema izvorniku iz 1847. godine.

AUTOR: Joseph Kassmann

Austrijski kipar (1784.-1856.), Školovao se na Akademiji u Beču, na kojoj ej poslije i predavao. Izrađivao je skulpture religioznih i mitskih motiva u stilu bečkog klasicizma. Po narudžbi biskupa J. Haulika izradio je tri skulpture za maksimirski perivoj : Napuljski ribar, Žetelica (uništena) i Dječja igra.