LOKACIJA: Maksimirski perivoj

NAZIV: Obelisk

Postavljeno 1843.godine. Spomenik u obliku piramide sa sedam vijenaca dao je postaviti nadbiskup Josip Haulik u Dolini dalija, u čast završetka radova na uređenju parka Maksimir.

AUTOR: Joseph Kassmann

Austrijski kipar (1784.-1856.), Školovao se na Akademiji u Beču, na kojoj ej poslije i predavao. Izrađivao je skulpture religioznih i mitskih motiva u stilu bečkog klasicizma. Po narudžbi biskupa J. Haulika izradio je tri skulpture za maksimirski perivoj : Napuljski ribar, Žetelica (uništena) i Dječja igra.