LOKACIJA: Maksimirski perivoj

SKULPTURA: Spomenik anđelu čuvaru

Skulptura je izrađena 2000. godine od kamena.

AUTOR: Ivona Biočić-Mandić

Akademska kiparica i slikarica rođšena 1970.godine. Diplomirala kiparstvo na ALU u Zagrebu 1993.godine u klasi S.Sikirice. Radi skulpture simboličkog značenja. Bavi se dizajnom, videom i scenografijom.