LOKACIJA: Mala Mlaka, Malomlačka / Iver

SKULPTURA: Sv. Juraj

Skulptura je izrađena 1995. godine od bronce.

AUTOR: Anto Jurkić

Akademski kipar, rođen 1965. godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1991. godine u klasi S. Sikirice. Stalni suradnik Ljevaonice umjetnina ALU u Zagrebu. Izradio veći broj sakralnih skulptura.