LOKACIJA: Mala Mlaka

SKULPUTRA: Sv.Obitelj

Skulptura je izrađena 1994.godine od bronnce.

AUTOR: Anto Jurkić

Akademski kipar, rođen 1965. godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1991. godine u klasi S. Sikirice. Stalni suradnik Ljevaonice umjetnina ALU u Zagrebu. Izradio veći broj sakralnih skulptura.