Lokacija:
Tkalčićeva ulica

Autor:
Nenad Gračan

Godina postavljanja:

Godina i autor fotografije:
Ivan Brnčić

O Mariji Jurić Zagorki