Spomenik: Marija Jurić Zagorka

Lokacija: Tkalčićeva ulica, Zagreb

Autor: Stjepan Gračan

Godina postavljanja: 1996.

Godina i autor fotografije: 2016.

Autor fotografije: Ivan Brnčić