Lokacija: Maksimirski perivoj, župni ured župe sv. Jeronima

Skulptura izrađena od bronce. Bečka ljevaonica Josepha Glanza.