Medalju Grada Zagreba dodjeljuje Gradonačelnik građanima grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uspjehe u radu. Gradonačelnik to visoko gradsko priznanje može dodijeliti i stranim državljanima, gradovima prijateljima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Zagrebom.