Autor: Ivan Rendić

Godina postavljanja: 1891.

Godina i autor fotografije: 2013.g, Ivan Brnčić

Lokacija : Mesnička/ Ilica

O A.K. Miošiću

Rođen je u Bristu kraj Makarske, 17. travnja 1704. a umro je u Zaostrogu 12. prosinca 1760.