LOKACIJA: Mesnička / Ilica

SPOMENIK: Andrija K.Miošić

Spomenik je izrađen od bronce 1890.godine, a postavljen 1891. godine povodom Jubilarne gospodarske izložbe.

Andrija Kačić Miošić (1704. 1760.), bio je hrvatski pučki pjesnik i fratar, vezan životom uz franjevački samostan u Zaostrogu. Njegova knjiga Razgovor ugodni naroda slovinskoga, iz 1756. godine, jedno je od najvrijednijih djela hrvatske književnosti 18. stoljeća.

AUTOR: Ivan Rendić

Ivan Rendić (Imotski,1849. – Split,1932.), akademski slikar. Završio kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u Veneciji. Bio je član grupe Medulić.Njegovi realistični portreti vrsni su primjeri portretne plastike. Izveo je brojne javne spomenike i veliki broj nadgrobnih spomenika. Njegova djela odlikuju realističnim pristupom i mnogim detaljima. Često primjenjuje folklorne motive.