Gospodarstva – Ulica grada Vukovara 84, 01 6106 – 111
Regionalnog razvoja i fondova EU – Račkog 6, 01 6400 – 600
Financija – Katančićeva 5, 01 4591 – 333
Obrane – Sarajevska cesta 7, 01 4567 – 111
Vanjskih i europskih poslova – Trg N.Š.Zrinskog 7-8, 01 4569 – 964
MUP – Ulica grada Vukovara, 01 6122 – 111
Pravosuđa – Ulica grada Vukovara 49, 01 3714 – 000
Uprave – Ulica grada Vukovara 49, 01 2357 – 555
Poduzetništva i obrta – Ulica grada Vukovara 78, 01 6106 – 111
Rada i mirovinskog sustava – Ulica grada Vukovara 78, 01 6106 – 312
Pomorstva, prometa i infrastrukture – Prisavlje 14, 01 6169 -111
Poljoprivrede – Ulica grada Vukovara 48, 01 6106 – 111
Turizma – Prisavlje 14, 01 6169 – 111
Zaštite okoliša i prirode – Republike Austrije 14, 01 3717 – 175
Branitelja – Trg hrvatskih velikana 6, 01 2308 – 888
Socijalne politike i mladih – Savska cesta 66, 01 5557 – 111
Zdravlja – Ksaver 200a, 01 4607 – 555
Znanosti, obrazovanje i sporta – Donje Svetice 38, 01 4569 – 000
Kulture – Runjaninova 2, 01 4866 – 666