LOKACIJA: Mirogojska cesta 8, Dječji odjel klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

SKULPTURA: Majka i dijete

Skulptura je izrađena 1974. godine od kamena, a postavljana 1987. godine u spomen na djecu Kozare i Potkozarja odvedenu 1942. u koncentracijske logore.

AUTOR: Jasna Bogdanović

Akademska kiparica rođena 1948. godine. Godine 1975. diplomirala na ALU u Zagrebu u klasi I.Sabolića te polazila njegovu Majstorsku radionicu. Radi kao samostalni restaurator.