Lokacija:
Tuškanac

Autor:
Marija Galetović – Ujević

Godina postavljanja:

Godina i autor fotografije:

O Miroslavu Krleži