Lokacija: Tuškanac

Autor: Marija Galetović – Ujević

Godina postavljanja:

Godina i autor fotografije:

O Agustu Šenoi