Grad Zagreb od 1955.g dodjeljuje Nagradu Grada Zagreba za zasluge u promicanju pozitivnih vrijednosti Zagreba iz područja kulture, sporta, gospodarstva, umjetnosti i svih drugih područja društvenog života Grada Zagreba.  
Nagrada se dodjeljuje za rezultate postignute u prošloj godini građanima, udrugama, zajednicama, ustanovama a kandidaturu mogu podnijeti građani, udruge, poduzeća, zajednice, ustanove i dr. 
Da bi se kandidiralo nekoga kandidat mora zadovoljiti kriterije od kojih su promoviranje u teorijskom i praktičnom djelovanju pojedinih područja i uživat u gled društva, ustanova, zajednica i bilo kojih drugih pravnih osoba.

(foto: web.zrs.hr)