LOKACIJA: Nazorova 47, Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj”

SPOMENIK: Slava Raškaj

Spomenik je izrađen od bronce.

Slava Raškaj (1877.-1906.), slikarica. Pripada razdoblju moderne.

AUTOR: Velibor Mačukatin ml.

Akademski kipar rođen 1974. godine. Diplomirao kiparstvo na ALU u Zagrebu 1999. godine u klasi S. Sikirice.