Začeci „Purgerskog rječnika“ sežu i nekoliko godina unatrag kada sam se počeo zanimati za različitost izraza u Zagrebu i privatno prikupljati riječi koje sam upotrebljavao a koje nisu bile književne. Odlučio sam do tada skupljene riječi i saznanja podijeliti i javno putem Facebook grupe „Zakaj volim Zagreb“, a nešto kasnije i Facebook grupe „Starozagrebački izrazi“.

Primijetiti ćete da u ovom rječniku nema samo germanizama, već i turcizama, anglicizama i izraza drugih govornih područja kao i dio kajkavšitine. Mnogi od čitatelja će prepoznati riječi koje upotrebljavaju. Možda ne uvijek sasvim isto i nekome će se možda učiniti da je pokoja riječ krivo napisana i da se drugačije izgovara kao npr: servus ili serbus, cušpajz ili čušpazj. Međutim istraživanjem ovakvih razlika zaključio sam da su se one javile u samom ne razumijevanju originalne riječi iz koje su potekle i da su se zaista i u jednom i u drugom obliku pojavljivale u govoru starih purgera.

U rječniku prevladava germanizam zbog utjecaja njemačkog jezika u povijesti grada. Nadam se da će ovaj rječnik podsjetiti na neke zaboravljene riječi i ponukati čitatelja da nauči značenja nekih novih koje do sada nije koristio. Rječnik može olakšati i komunikaciju između starosjedioca Zagreba i nekoga tko je došao iz drugog djela Hrvatske. Ne jednom mi se desilo da me ljudi u razgovoru pitaju “a šta ti to znači?“, „ne razumjem o čemu govoriš“ i sl.

Ovaj rječnik nije stručna literatura i napravljen je isključivo trudom amatera i entuzijasta. Rječnik sadrži preko 700 riječi.

Ako upotrebljavate ili znate za neku riječ koja nije u rječniku, pridružite nam se i sudjelujte u njegovom proširenju bilo putem Facebook stranice bilo e-mailom meni.

Rječnik je dostupan u sljedećim knjižarama

ŠKOLSKA KNJIGA
Trg bana Josipa Jelačića – Arkadia
Kvaternikov trg 12
Bogovićeva 1
Masarykova 28

KNJIŽARA LJEVAK
Trg bana Jelačića 19

AGM
Teslina 7
Knjižara Alfa – Importanne centar

TVOJA KNJIGA
Ozaljska 46

Cijena u knjižarama je 5,97eur (45,00kn) PDV uključen

Purgerski rječnik možete pratiti i na Facebook stranici

Autor Purgerskog rječnika
Ivan Brnčić