Lokacija: Pantovčak 241, park Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

Autor: Vladimir Gašparić-Gapa

Djelo je izrađeno od bronce.