ODRA – Sveti Mihovil

LOKACIJA: Odra, Odranski vijenac

SPOMENIK: Sveti Mihovil

Spomenik je izrađen 2002. godine od bronce.

AUTOR: Anto Jurkić

Akademski kipar, rođen 1965. godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1991. godine u klasi S. Sikirice. Stalni suradnik Ljevaonice umjetnina ALU u Zagrebu. Izradio veći broj sakralnih skulptura.