Adresa: Martina Pušteka 1, Zagreb

Web adresa: www.os-astepinec-zg.skole.zg

e-mail: stepinec@hi.htnet.hr

1991.g. donešena je odluka o ukidanju Osnovne škole Ivana Meštrovića i osnivanju Osnovne škole Ivana Meštrovića i Osnovne škole Alojzija Stepinca na istoj adresi.

Škola ima manji broj učenika i orijentirana je na stvaranje „drugog doma“ svojim učenicima. Posvećuje se velika pažnja obilježavanjima blagdana i raznim značajnim datumima. Učenici svake godine organiziraju Božićni koncert i prodajnu izložbu na kojoj se mogu kupiti dječji radovi. Učenici sudjeluju na raznim natjecanjima, a posebno se njeguje literarna umjetnost.

Škola nosi ime po blaženom Alojziju Stepincu (1898.-1960.), zagrebačkom nadbiskupu.