Adresa: Kotarnica bb, Zagreb

Web adresa: www.osantekovacica.hr

e-mail: os.a.kovacica@zg.t-com.hr

Škola je započela s radom 1984. godine pod nazivom OŠ Špansko – sjever. Nekoliko godina kasnije mjenja ime u OŠ Ante Kovačića.2005. godin škola je dograđena.

U školi je zaposleno više djelatnika u status mentora, te nekoliko autora udžbenika za osnovne škole. Škola ima razvijenu međunarodnu suradnju s školom u Budimpešti i Trstu, sudjelovala je u projektima s Japancima te je uspostavljena suradnja s Grvatskom dopunskom školom u Stutgartu i školom u Mostaru. Također je izuzetno aktivan i školski sportski klub Španček.

Ovu školu su pohađali: Vedran Zrnić (rukometaš), Klaudija Bubalo (rukometašica)