Adresa: Podgradski odvojak 1, Zagreb

Web adresa: www.os-banajjelacica.hr

e-mail: os-bana.j.jelacica@zg.htnet.hr

1885.g. Općinsko zastupstvo Stenjevca donijelo je odluku o osnivanju Obće pučke škole u Podsusedu. U unajmljenoj zgradi započela je s radom jednorazredna škola 1886.g. Škola dobiva zemljište za izgradnju školske zgrade 1891.g. 1950-tih godina škola postaje osmogodišnja, a nastava se održavala na više lokacija. Nova škola izgražena je 1957.godine. Škola dobiva ime OŠ „Matija Gubec“, a 1991.g. naziv se mjenja u Osnovna škola bana Josipa Jelačića.