Adresa: Vrisnička 4, Zagreb

e-mail; os-zagreb-062@skole.htnet

Škola je osnovana 1985. godine pod nazivom Osnovna škola Jarun. Škola mijenja naziv 1990.godine koji nosi do danas. Iste godine podijeljena je na dvije škole, no, 2007. Godine škole se ponovno spajaju.

Škola nosi ime po hrvatskom jezikoslovcu Bartolu Kašiću (1575.-1650.). S dvadeset godina sastavio je prvi hrvatsko-talijanski rječnik, a prije tridesete i gramatiku hrvatskog jezika. Preveo je Bibliju na hrvatski jezik.