Adresa: Davora Zbiljskog 7, Zagreb

Web adresa: www.os-borovje-zg.skole.hr

e-mail: osnovna.skola.borovje@zg.t-com.hr

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 13.lipnja 2001.godine odluku o izradi idejnog projekta za buduću OŠ Borovje. Škola je započela s radom 2005.godine, a dio učenika je prešao iz OŠ Lovre ol. Matačića.

Škola ima živ izvannastavni život i u njoj djeluju recitatori, cvjećari, plesna grupa, dramska i literarna grupa, likovna i glazbena radionica, novinarska grupa, zbor, orkestar, eko-grupa, učenički klub, učenička zadruga, modelarstvo, školski preventivni programi, obuka crvenog križa te različite sportske aktivnosti.