Adresa: Šenoine Branke 22, Zagreb

Web-adresa: www.os-brace-radic-zg.skole.hr

e-mail: os-b.radic@zg.t-com.hr

Škola je osnovana 1966.godine kao OŠ Braća Radić. Nastava se pohađala u Botincu, Blatu i Savskom Gaju, do 1967.godine kada je dovršena nova školska zgrada. Škola nije mijenjala ime sve do danas , jedino je usklađivala način pisanja imena sa službenim naputcima, tako da se od 1974.g. piše Osnovna škola braće Radić. Radi sve većeg broja učenika 1988.g. podignuta je nova školska zgrada.

Škola nosi ime po Antunu i Stjepanu Radiću, braći koja su osnovala Hrvatsku pučku seljačku stranku 1904.godine, polazeći od činjenice da 85 % stanovništva čine seljaci i da nisu adekvatno zastupljeni u vlasti.