Adresa: Gajnice bb, Zagreb

Web adresa: www.os-ddomjanica-zg.skole.hr

e-mail: os-ddomjanica-050@skole.htnet.hr

1968.g. osnovana je škola pod nazivom Osnovna škola Sopot-Gajnice za djecu na području Sopota, Gajnica, Dubravice, Gornjeg Stenjevca, Kostanjeka, Lisičine, Karažnika i Bizeka. Škola je promijenila ime u Osnovna Škola Dragutina Domjanića (pjesnik, ¸875. – 1933. ) 1971.godine.

Izvannastavni život škole organiziran je nizom izvannastavnih aktivnosti. Mali i veliki zbor, dramska grupa, folklor, recitatori, plesna grupa, lutkari, novinari, rukomet, odbojka, nogomet, foto grupa, čuvari prirode i rad u humanitarnim organizacijama. Za svoj rad škola je dobila niz priznanja.