Adresa: Školski prilaz bb, Zagreb

Web adresa: www.os-fgalovica-zg.skole.hr

e-mail: os-zagreb-096@skole.t-com.hr

Školska zgrada izgrađena je tijekom 1980.g. pod nazivom OŠ Josip Kraš. Zbog velikog broja učenika (tada jedna od najvećih škola tadašnje Jugoslavije), 1991.g. Odlukom Skupštine Grad Zagreba ukinuta je OS Josip Kraš i osnovane su dvije škole: I. i II. osnovna škola Dugave.     II.OŠ Dugave 1992.g. mijenja ime u Osnovna škola Frana Galovića. Ove dvije škole koriste istu zgradu i opremu od 1991. pa sve do danas.

Škola ima bogatu kulturnu i javnu djelatnost. Obilježavaju se Dani škole, Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Međunarodni dan zaštite životinja, fašnik i Valentinovo. Učenici škole kontinuirano postižu visoke rezultate u matematici, fizici, informatici, biologiji i zemljopisu te smotri LIDRANO, i na sajmu Inova. U školi djeluju i filmska skupina, tehničke skupine: prometna, brodomodelarska skupina, folklorna skupina i školski pjevački zbor. Također djeluje i učenički sportski klub Dugave koje prati skupina navijačica pon-pon svojim ritmičkim nastupom.

Školu su završili: Robert Knjaz (novinar), Ines Preindl (tv voditeljica), Larisa Lipovac (plesačica), Igor Bišćan (nogometaš)