Adresa: Gračani 4a, Zagreb

Web adresa: www.os-gracani-zg.skole.hr

e-mail: os-zagreb-034@skole.t-com.hr

Škola u Gračanima je osnovana 1904.godine. 1957.godine škola postaje osmogodišnja. 1959.g. nastava započinje u novoj montažnoj školskoj zgradi koja se postepeno dograđivala sve do 1989.godine.

Školu su završili: Krunoslav Cigoj (operni pjevač), Vili Matula (glumac), Nevenka Lisak (klizačica), Vedran Pavlek (skijaš), Damir Vincek (vaterpolist)