Adresa: Vrapčanska 7, Zagreb

Web adresa: www.os-grofa-jdraskovica-zg.skole.hr

e-mail: os-zagreb-053@skole.t-com.hr

Nastava na prostoru sadašnje škole započela je 1934.g. Škola je tada bila pod upravom škole Gornje Vrapče. Nastava se u tom prostoru održavala nekoliko godina, a onda je donesena odluka o gradnji nove škole. Stara škola je srušena, a nova izgrađena taman u vrijeme kada je škole zauzela vojska. Nakon rata, škola postaje osmogodišnja, a područne su joj škole bile u Gornjem Vrapču i Španskom. 1962.g. dobiva ime OŠ „Pavao Lončarić“, a 1992.g. Osnovna škola grofa Janka Draškovića (hrv. preporoditelj, 1770. – 1856.)