Adresa: Cankareva 10, Zagreb

Web adresa: www.os.cankar.hr

e-mail: os-zagreb-012@skole.t-com.hr

Škola je započela s radom 1957.godine kda je dovršena školska zgrada u kojoj se škola nalazi i danas. Na početku škola se zvala Osnovna škola u Cankarevoj ulici, a 1961.g. dobila je ime Osnovna škola „Ivan Cankar“.

Škola ima manji broj učenik (500-tinjak) što omogućava dobru organizaciju nastave i izvannastavnog rada. Njeguje se dramski izraz, kao i likovni i plesni, pjevanje u zboru, sport i mnogo drugoga.

Školu su završili: Darko Domitrović (glazbenik), Mirjana Majurec (glumica), Zlatan Zuhrić (glumac), Hrvoje Šalković (pisac), Martina Zadro (operna pjevačica), Davor Meštrović (tv voditelj)