Adresa : Mesićeva 35, Zagreb

Web adresa : www.os-igkovacic-zg.skole.hr

e-mail: os-ivana-gorana-kovacica@zg.htnet.hr

Škola je osnovana 1954. godine. U zgradu arhitekta Božidara Rašice useljavaju se dvije škole: Mesićeva I. i Mesićeva II. Škole su zajedno djelovale do 1964. godine kada se spajaju u jednu pod nazivom „Narodna osmogodišnja škola Ivan Goran Kovačić“.

U školi se posebno prate i obilježavaju razni vjerski i državni blagdani. Također se i svake godine organizira i poseban program na Dane škole. U školi su organizirane razne izvannastavne aktivnosti : recitatorska grupa, lutkari, folklorna grupa, likovna grupa, ekološka, ritmička i sportska grupa, pjevački zbor, novinska i informatička grupa, sportske grupe za košarku, rukomet, nogomet, odbojku i badminton te skupina Crvenog križa. U školi se često organiziraju stručni skupovi te škola služi kao vježbaonica mnogim fakultetima.

Škola je prva u Zagrebu otvorila bolničke odjele u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb – Šalata.

Školu su završili : Vesna Pusić (političarka), Zoran Ferić (književnik), Idora Hegel (klizačica), Boris Novković (pjevač), Ivo karlović (tenisač)