Adresa: Soblinečka 68, Sesvete

Web adresa: www.os-igrandje-soblinec.skole.hr

e-mail: Os-ivana.grandje@zg.htnet.hr

Svaka od škola koje danas čine OŠ Ivana Granđe ima svoju zasebnu povijest, a tek odnedavno čine cjelinu. Škola u Soblincu započela je 1958.godine kada se u tu zgradu preselila škola iz Šašinovca. Godine 1963. škola u Soblincu integrirana je sa školom u Adamovcu. Škola u Adamovcu otvorena je 1958.godine. Školska zgrada u Moravču u kojoj se nastava odvija i danas, izgrađena je 1940.g., iako sama škola postoji od 1850tih godina. Škola u Glavnici Donjoj nema pisanih podataka o svojoj prošlosti jer je 1945 godine školska arhiva spaljena. Škola u Belovaru izgrađena je 1911. godine, a od 1959.g. je područna škola škole u Soblincu.