Adresa: Javorinska 1, Zagreb

Web adresa: www.os-imazuranica-zg.skole.hr

e-mail: os-zagreb-021@skole.htnet.hr

Škola je izgrađena i otvorena 1948.godine. Već 1950. Škola se proširuje. 1960.godine škola dobiva područnu školu u Resniku s dva razredna odjela. Škola je godinama imala teškoća s prevelikim brojem učenika. 1964.g. otvara se škola u Štefanovečkoj ulici čime se rasterećuje broj učenika. Iste godine, škola dobiva naziv Osnovna škola „Ivan Mažuranić“. Područni odjel u Resniku se odvaja i pripaja školi u Retkovcu. 1976.g. škola se ponovno dograđuje.

Učenicima je ponuđen čitav niz izvannastavnih aktivnosti. Tu su školski zbor i folklorna skupina, novinarska, dramska i recitatorska grupa, modelarska grupa, razne sportske sekcije, te šahovska grupa. Školski list Mažuranac više je puta nagrađivan.

Škola nosi ime po hrvatskom pjesniku, jezikoslovcu i banu Ivanu Mažuraniću (1814. – 1890.). Najpoznatije djelo je Smrt Smail-age Čengića. Njegov se lik nalazi na novčanici od 100 kuna.