Adresa: Kršnjavoga 2, Zagreb

Web adresa: www.os-ikrsnjavi-zg.skole.hr

e-mail: os-zagreb-006@skole.htnet.hr

Škola je osnovana 1948 godine kao XXIII. sedmogodišnja škola i smještena je u zgradu koja je podignuta na inicijativu Izidora Kršnjavog, a u dijelu u kojem se danas nalazi Muzej Mimara. 1952 godine Dragutin Pazman, tadašnji direktor, pokrenuo je tečajeve stranih jezika, što će obilježiti ovu školu sve do danas. Od 1969 godine u školi se uče klasični jezici. Preuređenjem zgrade u Muzej Mimara škola je izgubila veliki dio svog prostora što je dovelo do većih zahvata adaptacije čime je danas omogućeno da se nastava provodi samo u jutarnjim satima. 2004. godine otvaraju se i bolnički razredni odjeli u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.

Danas studenti mnogih fakulteta provode ovdje ogledne sate i vježbe. Učenici su se iskazali na području francuskog jezika i klasičnih jezika.

Školu su završili : Marin Rejkuba (znanstvenik u NASA-i), Marko Arelić (lingvist), Tomo Šokota (nogometaš), Anja i Filip Šovagović (glumci), Karina Sladović (slikarica) i mnogi drugi.