Adresa: Dragana Plamenca 1, Sesvete

16.ožujka 2008. godine Gradska skupština Grada Zagreba donijela je odluku o osnivanju Osnovne škole Jelkovec. Škola je započela s radom 7.rujna 2009.godine.

U školi je organizirano 30-tak izvannastavnih aktivnosti, kao što su: recitatorska, dramska, likovna grupa, mali kreativci, literarna grupa, medijska skupina, mali kulturnjaci itd.